Det svenska missnöjet

2022-04-12

kollage med en bild av Lisa Pelling samt en bild på människor som rör sig i i stressig miljö

Lisa Pelling är författare och chef för tankesmedjan Arena Idé och har tillsammans med Johanna Lindell, som är sociolog och medie- och kommunikationsvetare, skrivit boken Det svenska missnöjet (Premiss, 2021). Hur kan vi göra det möjligt att leva tillsammans i de missnöjdas Sverige och lösa de samhällsproblem som i dag överskuggas av debatten om invandring? 

Kan du kort beskriva innehållet i programpunkten?
Boken ”Det svenska missnöjet” utkom 2021 och är resultatet av över trehundra samtal med människor i trapphus, i vardagskök och på innergårdar. Från Haparanda i norr till Landskrona i söder, från glesbygdens Ställdalen till hyreshusområdet i Sandvången.  

Detta är ett samtal om de missnöjdas Sverige med de missnöjdas egna ord.  

Vilka medverkar vid programpunkten?
Lisa Pelling, författare och chef för tankesmedjan Arena Idé. 

Vad kommer du att prata om på Ordet Fritt?
Boken ”Det svenska missnöjet” konstaterar att människor har konkreta skäl att vara missnöjda. Affären har lagt ner, samhället har dragit sig tillbaka. Arbetsförmedlingen har tagit ner skylten i Ljusnarsberg, i Haparanda blir vägarna allt sämre och i hela landet är det långa väntetider i vården. Jobben har blivit färre och osäkrare, de äldre måste vrida och vända på varenda krona för att pensionen ska räcka till. Vardagen har blivit otrygg, det har sprängts i portuppgången bredvid och man är rädd att gå ut när det är mörkt. 

Inget av detta har egentligen att göra med Sveriges invandringspolitik. Ändå är det just invandringen som kommer upp i samtal efter samtal.  Hur kan vi göra det möjligt att leva tillsammans i Sverige och lösa de samhällsproblem som i dag överskuggas av debatten om invandring? 

Vad gör programpunkten viktig och relevant för folkbildningen?
Att lyssna och att utbyta tankar och perspektiv är grunden i all folkbildning och det är just detta denna bok handlar om. Samtalet om boken kan således både vara utgångspunkt för samtal om samtalet som metod, och för ett samtal om det som kommer upp när man lyssnar till de missnöjda. 

Vad önskar du att deltagare ska ta med sig från programpunkten?
Jag hoppas och tror att de kommer att vara rikare på perspektiv, och att vi tillsammans kan ta steg mot att svara på frågan: Hur kan vi göra det möjligt att leva tillsammans i Sverige och lösa de samhällsproblem som i dag överskuggas av debatten om invandring? 

Vad tänker du när du hör ordet folkbildning?
Jag tänker på demokratiskt lärande: prövande samtal med respekt för varandra. 

Här hittar du programpunkten kopplad till nyheten.

Dela

Fler nyheter

Samarbete för ökad hållbarhet

Samarbete för ökad hållbarhet

Vår ambition är att Ordet Fritt ska vara ett hållbart event. Vi gör därför allt vi kan för att minska avfallet och vi har i det arbetet etablerat ett samarbete med Gästrike Återvinnare. Detta innebär att: Det kommer inte att finnas ”vanliga” sopkorgar utan i stället...

Förkovra dig i pedagogik

Förkovra dig i pedagogik

Vill du förkovra dig i pedagogik under Ordet Fritt? Under dagarna finns massor av samtal, workshops och föreläsningar med fokus på lärande att ta del av! I programmet återfinns innehåll för dig som vill bli bättre på faciliterande ledarskap, utforska...

Läsfrämjande programpunkter

Läsfrämjande programpunkter

Läsfrämjande och litteratur har alltid varit viktigt inom arbetarrörelsen, men nu är det ännu viktigare när läsförmågan kanske finns men läsförståelsen är låg. Under Ordet Fritt finns flera läsfrämjande punkter för att uppmärksamma detta, bland annat European book day...