Klimatomställning i praktiken – hur ser det ut?

2022-04-12

David Jonstad gästar Ordet Fritt och programpunkten Vad innebär omställning i praktiken? Vi bad David att svara på några korta frågor om hans tankar kring programpunkten, Ordet Fritt och folkbildningen.

David Jonstad sitter på huk med får i förgrunden

Foto: Maria Hansson

David Jonstad är författaren och frilands journalisten från Stockholm som 2015 lämnade storstaden för en liten gård i södra Dalarna. Han har under sin karriär både hunnit passare Sveriges Radio och Expressen och har lång erfarenhet av att skriva om klimat-relaterade frågor. Idag skriver och föreläser han bland annat om hur vi ställer om vårt samhälle och gör det mer hållbart.

Kan du kort beskriva innehållet i programpunkten?
Vårt samhälle står på tröskeln till en omvandling som vi nog inte riktigt kan förstå den fulla vidden av. I det här samtalet kommer vi att gå djupare ner i vad detta kan innebära konkret i våra liv och hur vi själva kan bli en positiv kraft i omställningen.

Vilka medverkar vid programpunkten?
Jag har valt att samtala med Omställningsrörelsen i Gävle.

Vad kommer du/ni att prata om på Ordet Fritt?
I det offentliga samtalet låter det ofta som att det stora problemet är att vi driver våra fordon med olja och om vi kan driva dem med el eller biobränslen i stället så är saken biff. Men jag menar att vi står inför ett mycket större skifte än så. De fossila bränslena har inte bara format vårt energisystem och orsakat klimatförändringar – de har format hela vår gränslösa ekonomi och vår konsumtionskultur och samtidigt öppnat en djup spricka mellan oss som människor och resten av naturen. Det är därför vi har så svårt att agera på de hot som tornar upp sig, för de utmanar våra livsstilar, våra föreställningar om världen, våra idéer om framsteg och så vidare. Frågan är nu hur vi mitt i tumultet kan hitta andra sätt att leva på, inom planetens gränser, som ger oss själva goda liv samtidigt som vi hanterar de kriser som uppstår.

Vad gör programpunkten viktig/relevant för folkbildningen?
Vårt samtal kommer förhoppningsvis ta sig bortom de förenklingar som präglar den offentliga debatten. Ju bättre vi förstår vad som i grunden driver omställningen och hur den kommer att påverka oss, desto lättare kommer det att bli att acceptera den och se möjligheterna i den.

Vad önskar du att deltagare ska ta med dig från programpunkten?
Den hisnande känslan av att vi befinner oss i ett historiskt skede där vårt fossila samhälle är på väg att falla sönder och ge plats för något nytt. I kombination med ett kli i fingrarna över att tillsammans med andra skissa och bygga detta nya.

Vad tänker du när du hör ordet folkbildning?
Jag tänker på de studiecirklar jag gick när jag för dryga tjugo år sedan blev politiskt medveten. Hur något så enkelt som att samlas i en grupp och samtala om en bok kan vara ett så kraftfullt verktyg för att bättre förstå världen och varandra.

Här hittar du Davids programpunkt!

Dela

Fler nyheter

Samarbete för ökad hållbarhet

Samarbete för ökad hållbarhet

Vår ambition är att Ordet Fritt ska vara ett hållbart event. Vi gör därför allt vi kan för att minska avfallet och vi har i det arbetet etablerat ett samarbete med Gästrike Återvinnare. Detta innebär att: Det kommer inte att finnas ”vanliga” sopkorgar utan i stället...

Förkovra dig i pedagogik

Förkovra dig i pedagogik

Vill du förkovra dig i pedagogik under Ordet Fritt? Under dagarna finns massor av samtal, workshops och föreläsningar med fokus på lärande att ta del av! I programmet återfinns innehåll för dig som vill bli bättre på faciliterande ledarskap, utforska...

Läsfrämjande programpunkter

Läsfrämjande programpunkter

Läsfrämjande och litteratur har alltid varit viktigt inom arbetarrörelsen, men nu är det ännu viktigare när läsförmågan kanske finns men läsförståelsen är låg. Under Ordet Fritt finns flera läsfrämjande punkter för att uppmärksamma detta, bland annat European book day...