Poddteater 16

2022-04-13

Syftet med projektet Poddteater 16 är att vara de ungas röst. Idén kommer från radioteatern, men med förnyat format och vidgade gränser. Poddteater 16 besöker nu Ordet fritt och bjuder in till ett samtal om ungas engagemang och att lära över generationsgränser. Vi bad verksamhetsledare för Poddteater 16 Jonas Jansson att svara på några korta frågor om tankar kring programpunkten, Ordet Fritt och folkbildningen.

Jonas Jansson står i förgrunden och en grupp ungdomar med en mikrofon bakom mot en rosa bakgrund

På Lokal 16 i Ljungby bygger 150 ungdomar sitt eget kulturhus. De målar, inreder, spelar teater, arrangerar konserter, filmar och mycket annat. Poddteater 16 erbjuder unga med en neuropsykiatrisk funktionsvariation eller unga som inte vågar eller klarar av alltför svåra sociala utmaningar att prova på poddteater i sin egen takt.

Kan du kort beskriva innehållet i programpunkten?
Något de flesta arrangörer har gemensamt är att de vill ha med ungdomar i sina föreningar och studiecirklar, detta är också en målgrupp som brukar prioriteras i ansökningar på alla nivåer, men hur får vi ungdomarna dit? Hur gör vi dem engagerade? Svaret kanske är att inte försöka få dem nånstans, utan att istället följa dem.

Vänta inte på att de unga ska engagera sig i det du förväntar dig utan ta reda på vad som engagerar dem. Det här och mycket mer kommer vi att resonera och fundera kring.

Vilka medverkar vid programpunkten?
Jag, Jonas Jansson, och 15-årige Uros Jovic som är en fantastisk hårdrocksgitarrist. Uros kommer spela några “läckra solon” och tillsammans med mig prata lite om våra erfarenheter och upplevelser av Poddteater 16.

Vad kommer ni att prata om på Ordet Fritt?
Vi utgår ifrån arvsfondsprojektet Poddteater 16 och sedan associerar vi oss fram utifrån frågor om sådant som gör livet värt att leva som exempelvis kultur, passion och drivkraft.

Vad gör programpunkten viktig och relevant för folkbildningen?
Om vi ska segla framtidsbåten i rätt riktning räcker det inte med hög mast och stort segel. Vi måste ha vind också. De unga är energin/vinden för framtiden. Då gäller det att fånga vinden i seglet. Att lära ömsesidigt över generationsgränserna. Det handlar om kunskaps- och erfarenhetsutbyte från båda hållen om folkbildningen ska förnyas och utvecklas.

Vad önskar du att deltagare ska ta med sig från programpunkten?
Lite skämtsamt uttryckt men med en allvarlig underton skulle jag vilja höra spontana utrop som: “Aha! Neeej! Exakt så! Tror du det? Det håller jag inte med om! Det måste jag pröva! Ska vi testa det där hos oss! Aldrig i livet. Yes!!”

Vad tänker du när du hör ordet folkbildning?
Folkbildningen har ju organisatoriska sidor som närvarorapportering (haha!), men även mer meningsskapande sidor. Kunskap och bildning är ju kanske det som gör oss människor till människor och att vi i mötet i cirkeln och vid planeringen av studieplanen till viss del kan påverka vilka kunskaper och bildning vi tillskansar oss.

Här hittar du programpunkt Poddteater – konsten att engagera ungdomar.

Dela

Fler nyheter

Samarbete för ökad hållbarhet

Samarbete för ökad hållbarhet

Vår ambition är att Ordet Fritt ska vara ett hållbart event. Vi gör därför allt vi kan för att minska avfallet och vi har i det arbetet etablerat ett samarbete med Gästrike Återvinnare. Detta innebär att: Det kommer inte att finnas ”vanliga” sopkorgar utan i stället...

Förkovra dig i pedagogik

Förkovra dig i pedagogik

Vill du förkovra dig i pedagogik under Ordet Fritt? Under dagarna finns massor av samtal, workshops och föreläsningar med fokus på lärande att ta del av! I programmet återfinns innehåll för dig som vill bli bättre på faciliterande ledarskap, utforska...

Läsfrämjande programpunkter

Läsfrämjande programpunkter

Läsfrämjande och litteratur har alltid varit viktigt inom arbetarrörelsen, men nu är det ännu viktigare när läsförmågan kanske finns men läsförståelsen är låg. Under Ordet Fritt finns flera läsfrämjande punkter för att uppmärksamma detta, bland annat European book day...