Anmälan

ABFs medarbetare

Vi vill att så många som möjligt kommer till Ordet Fritt 2022, ju fler vi är desto innehållsrikare blir våra folkbildningsdagar.

Anmäl dig på den här sidan senast 31 mars.

Deltagaravgifter

3 dagar: 1 200 kronor (400 kronor per dag)
2 dagar: 1 000 kronor (500 kronor per dag)
1 dag: 750 kronor

ABF-anställda/förtroendevalda/cirkelledare har 50 procent rabatt på avgiften.