DU ÄR HÄR: StartProgrampunkter → Arbetarlitteraturen hittar nya vägar

Arbetarlitteraturen hittar nya vägar

Röd färg

I Sandviken finns en stark och varm tradition av läsande, skrivande och arbetarlitteratur sedan många år. Men på senare tid har man funnit nya kanaler att nå ut och skapa intresse hos nya målgrupper.

På bokhandeln i Sandviken är Bernt-Olov Andersson den mest sålda författaren. Hur kan det komma sig och hur gör man för att skapa synergieffekter mellan författare, bokhandel och folkbildning. Lyssna till ett samtal som kommer att kretsa kring hur samverkan mellan flera aktörer kan betyda att 1 + 1 = 3. Hur man kan arbeta med flera kanaler för att nå ut med litteratur och skapa intresse för läsande. Vad en lokal bokhandel betyder för en liten ort och vilken betydelse en känd författare med stort lokalt engagemang kan ha för en bokhandel. Förhoppningsvis betyder en sån samverkan att vi tillsammans når nya målgrupper och på så sätt deltar i läsfrämjande verksamhet.


Medverkande:
Bernt-Olov Andersson, arbetarförfattare
Andreas Wengelin, bokhandlare
Samtalsledare: Sara Hagström Andersson, bibliotekarie Sandvikens Folkbibliotek

Fler programpunkter

There are no upcoming events at this time.