DU ÄR HÄR: StartProgrampunkter → De förtrycktas pedagogik – är idéerna relevanta idag?

De förtrycktas pedagogik – är idéerna relevanta idag?

Två kvinnor som läser och antecknar

Varför är idéerna från Paolo Freires klassiker ”De förtrycktas pedagogik” aktuella idag? Och hur kan vi använda oss av dem inom folkbildningen?

I boken ”De förtrycktas pedagogik” från 1968 utarbetade Paulo Freire en pedagogisk metodologi för frigörelse. Hur kan vi utveckla en pedagogik där människor lär sig tillsammans som subjekt utan den traditionella idén om en lärare som gör insättningar av kunskap i eleverna? Boken gavs ut på nytt 2020 och Freries idéer är återigen i blickfånget.


Medverkande:
Patricia Lorenzoni, idéhistoriker

Foto: Alexis Brown/Unsplash

Fler programpunkter

There are no upcoming events at this time.