DU ÄR HÄR: StartProgrampunkter → Det här behöver göras för att rädda den svenska skolan

Det här behöver göras för att rädda den svenska skolan

Orange färg

Skolan har genomgått radikala förändringar de senaste 30 åren. I dag kännetecknas den av starkare klyftor mellan elevgrupper och enskilda skolor. Hur blev det så?

I sin avhandling, ”Skola för lönsamhet. Om elevers marknadsanpassade villkor och vardag”, undersöker Majsa Allelin hur grundskolan påverkats av de senaste decenniernas skolreformer och den negativa effekten det har på samhället.


Medverkande:
Majsa Allelin, lektor i socialt arbete på Södertörns högskola

Fler programpunkter

There are no upcoming events at this time.