DU ÄR HÄR: StartProgrampunkter → Digitala spel som verktyg för demokrati

Digitala spel som verktyg för demokrati

Blå färg

Hur kan vi inom ABF använda den digitala kulturen för samtal runt våra viktigaste frågor? Och hur når vi dem som vi har svårt att nå?

ABF Jönköping och Gislaveds kommun digilabb har använt digitala spel för att prata om demokrati. Vad kan vi inom ABF lära oss av det? Kom och samtala med Andreas och Luis och hör hur de har arbetat. Hur kan vi använda spel för att diskuterar frågor som till exempel jämställdhet, våld, grupprocesser och omställningar i samhället?


Medverkande:
Andreas Westman, verksamhetsutvecklare digital kultur, ABF Jönköping
Luis Gonzalez, kultursamordnare Gisslaveds kommun


Övrig information:
Arrangeras i samarbete med ABF Jönköping, Gislaveds kommun

Fler programpunkter

There are no upcoming events at this time.