DU ÄR HÄR: StartProgrampunkter → Folkrörelser mot segregation

Folkrörelser mot segregation

Grön färg

FolkKraft är en satsning mot segregation skapad av Sveriges folkrörelser – HGF, FHP, Verdandi, ABF, LO och UÖ. Målet är att skapa ett hållbart Sverige för alla. Men vad innebär det i praktiken?

Genom FolkKraft samarbetar nätverk på fem orter lokalt för att bildas och bilda samt hitta vägar framåt mot ett hållbart Sverige för alla. Rörelserna vill skapa ett lokalsamhälle där folkbildning och organisering står i centrum. De vill också ta ansvar för att ge förutsättningar och en plattform för människor lokalt att göra sin röst hörd på lika villkor. Kom på inspirerande workshop där du får ta del av erfarenheter och lärdomar för att utveckla din verksamhet mot segregation i ditt lokala samhälle. Lär dig hur du kan arbeta och verka tillsammans med andra folkrörelser.


Medverkande:
Annica Dahl, ABF förbundssekreterare
Bahman Pourjanaki, Folkets Hus och Park
Zaynab Ouahabi ABF Teamledare


Övrig information:
Arrangeras i samarbete med nätverket FolkKraft

Fler programpunkter

There are no upcoming events at this time.