DU ÄR HÄR: StartProgrampunkter → Hur stärker vi tvärfackligheten? – INSTÄLLT

Hur stärker vi tvärfackligheten? – INSTÄLLT

Människor som har möte

Många ser positivt på tvärfackligt samarbete och tvärfackliga utbildningar, åtminstone från talarstolen. Samtidigt är det så mycket som kan utvecklas och bli bättre.

Den fackliga studieverksamheten ska genom en gemensam studieorganisation ge medlemmar och förtroendevalda kunskap och kompetens att möta utmaningar. En stark fackföreningsrörelse behöver väl utbildade medlemmar och förtroendevalda för att ständigt utveckla det fackliga arbetet. Men hur är det tänkt att studiesamarbetet mellan LO, fackförbund och ABF ska gå till?


Medverkande:
Conny Lantz, studieombudsman, LO
Robert Aslan, nationell samordnare fackliga studier, ABF


Övrig information:
Arrangeras i samarbete med LO

Foto: Redd/Unsplash

Fler programpunkter

There are no upcoming events at this time.