DU ÄR HÄR: StartProgrampunkter → Läs för mej, pappa!

Läs för mej, pappa!

Pappa som läser för sitt barn

Den största utmaningen i läsfrämjande sammanhang är att få män med kort utbildningstid att läsa mer. Med Läs för mej, pappa! har vi funnit ett sätt som fungerar.

En fjärdedel av alla pojkar når inte ens de läsmål som gör att de kan tillgodogöra sig annan kunskap. Allt för många män från arbetarklassen läser inte böcker alls. Att läsa hjälper bland annat till att skapa mening och förståelse, vilket ökar sannolikheten att man tar makten över sitt liv. Läsande medlemmar stärker dessutom fackföreningarna i deras arbete att vara till och för sina medlemmar. Med andra ord stärker läsning det demokratiska samhället.


Medverkande:
Hans Hahn, folkbildare ABF Sydvästra Götaland
Joachim Hurtig, verksamhetsutvecklare ABF Västra Götaland

Fler programpunkter

There are no upcoming events at this time.