DU ÄR HÄR: StartProgrampunkter → Nätverksträff: Dansutveckling

Nätverksträff: Dansutveckling

Orange färg

Hur kan vi stärka relationen mellan dansutvecklare och ABFs dansverksamhet som genomförs inom ramen för medlems- och samarbetsorganisationer?

Inom ABF inryms en mängd olika typer av dansverksamhet. Den finns inom den öppna programverksamheten, hos fria grupper och inte minst inom flera av våra medlems- och samarbetsorganisationer. Hur kan vi som jobbar med dans på ABF stärka relationen till de dansgrupper som finns inom exempelvis PRO och de etniska föreningarna? Och hur kan vi öka det pedagogiska stödet för dansverksamheten oavsett inom vilken förening den genomförs?


Medverkande:
Michael Jonsson och Mikael Andersson, nationella samordnare ABF

Fler programpunkter

There are no upcoming events at this time.