DU ÄR HÄR: StartProgrampunkter → Stad och land – om glesbygdens dilemman och möjligheter

Stad och land – om glesbygdens dilemman och möjligheter

Röd färg

Vilken roll kan ABF, folkbildningen och folkrörelserna fylla när samhället drar tillbaka service och möjligheter från landsbygden?

När allt mer i samhället centraliseras utarmas glesbygden. Vilken roll kan ABF spela där? Vi vet att organisering kan göra skillnad. Hur kan ABF vara ett stöd för de rörelser som arbetar med att göra livet bättre i små städer och i glesbygdskommuner? Går det att rädda jobb och välfärd? Lyssna till en föreläsning med efterföljande samtal om lyckade exempel.


Medverkande:
Po Tidholm

Fler programpunkter

There are no upcoming events at this time.