DU ÄR HÄR: StartProgrampunkter → Röster och perspektiv från Zimbabwe

Röster och perspektiv från Zimbabwe

Röd färg

Demokratiaktivister och civilsamhällesaktörer är under press i Zimbabwe. Vad ställer det för krav på folkbildningen och hur kan erfarenheterna berika vårt arbete lokalt här i Sverige?

Välkomna till ett samtal och diskussion där du får inspireras av hur man kan arbeta lokalt med folkbildningsarbete med både studiecirklar och forumteater som verktyg. Vad kan man skämta om egentligen och hur hålls diskussionen levande och ordet fritt i ett samhälle som polariseras alltmer? Hur kan fackliga organisationer och arbetare påverka sin vardag och verklighet på en arbetsmarknad där den största majoriteten av arbetstillfällena är i informell sektor? Hur kan ett internationellt engagemang i Zimbabwe utveckla verksamheten här på lokal nivå? Det är några av frågorna vi kommer diskutera under passet, som kommer hållas till största delen på engelska.


Medverkande:
Calle Sundstedt, programhandläggare för Zimbabwe, Palmecenter. Medverkar gör också ABF:are med erfarenhet av internationellt solidaritetsarbete samt gäster från Zimbabwe.


Övrig information:
Arrangeras i samarbete med Olof Palmes Internationella Center

Fler programpunkter

There are no upcoming events at this time.