Guidad visning av Joe Hill-gården

Guidad visning av Joe Hill-gården

Joe Hill kom från Gävle och hans barndomshem, Joe Hill-gården, är idag ett museum med minnesrum. Följ med på guidad visning. Diktaren, sångaren och arbetarorganisatören Joe Hill (Joel Emmanuel Hägglund), som så småningom emigrerade till Amerika, kom från Gävle. Nu kan...
Visning av utställningen För en rimligare värld

Visning av utställningen För en rimligare värld

Yttrandefrihet, allmän och lika rösträtt, rätt att organisera sig i föreningar och alla människors lika värde är de värderingar som utgjorde grunden när Folkets Hus och Folkets Park bildades i slutet av 1800-talet. Kom och se en visning av utställningen För en...
Guidad visning av Joe Hill-gården

Guidad visning av Joe Hill-gården

Joe Hill kom från Gävle och hans barndomshem, Joe Hill-gården, är idag ett museum med minnesrum. Följ med på guidad visning. Diktaren, sångaren och arbetarorganisatören Joe Hill (Joel Emmanuel Hägglund), som så småningom emigrerade till Amerika, kom från Gävle. Nu kan...
Guidad visning av Joe Hill-gården

Guidad visning av Joe Hill-gården

Joe Hill kom från Gävle och hans barndomshem, Joe Hill-gården, är idag ett museum med minnesrum. Följ med på guidad visning. Diktaren, sångaren och arbetarorganisatören Joe Hill (Joel Emmanuel Hägglund), som så småningom emigrerade till Amerika, kom från Gävle. Nu kan...